Dina ögon

Synen är vårt viktigaste sinne. Drygt två tredjedelar av all information som kommer till hjärnan hamnar där med ögonens hjälp. Därför är synen något av det viktigaste vi har och väl värd att vårda. Att själv avgöra huruvida man ser bra eller dåligt är svårt om man inte har något att jämföra med. DÄrför är det klokt att regelbundet låta undersöka sin syn för ett optimalt och komfortabelt seende. I åren 8-25 genomgår ögonen ofta stora förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter och upp till 45-årsåldern brukar synen stabilisera sig så att det räcker med vartannat eller vart tredje år. Den som har fyllt 45år bör däremot låta undersöka sin syn - och framför allt sina ögon - minst vartannat år, eftersom det vanligen är nu saker börjar hända.

 

Synfel

Att vara "rättsynt" är egentligen ganska sällsynt. Våra ögon åldras precis som övriga kroppen och synen med den.

De flesta synfelen är ärftligt betingade. Andra har med åldern att göra eller hur vi använder våra ögon. Sjukdomar och vissa läkemedel kan också påverka våra ögon och hur vi ser. Ett synfel uppstår när ljusets brännpunkt inte samlas och träffar den ”gula fläcken” inne på näthinnan på rätt sätt, och leder till ett suddigt eller förvrängt seende.


Normalsynthet (Emetropi)

Knappt en femtedel av alla svenskar är normalsynta, vilket innebär att ljuset fokuseras precis på näthinnan i gula fläcken, samt att ögats optiska system är inställt på oändligheten i vila. Det finns ingen människa som är normalsynt genom hela livet, eftersom vi föds lite översynta.
 

Översynthet (Hyperopi eller långsynthet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Närsynthet (Myopi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brytningsfel (Astigmatism)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbyopi (Ålderssynthet)

Omkring 45-års ålder börjar linsen i ögat förlora sin elasticitet och man får problem med att ställa bilden skarp vid framför allt läsning och närarbete. Denna förändring orsakas av en konstant nyproduktion av celler som bygger upp linsens innanmäte, vilket gör att densiteten ökar och därav blir styvare med tiden. Musklerna inne i ögat klarar då inte längre av att pressa ihop linsen och förmågan att ställa in ett skarpt närseendet avtar. Denna förändring tilltar sedan med stigande ålder, men stabiliserar sig omkring 55-60-årsåldern. Synen på långt håll är ofta oförändrad. Hur vet jag att jag är presbyop?Tecken på presbyopi är att du får svårt att se tydligt vid seende på nära håll. Du kanske märker att du måste hålla tidningen på lite längre avstånd framför dig, eller måste flytta datorskärmen ifrån dig för att se helt klart. Andra tecken är huvudvärk och ansträngda ögon.

 

Hur korrigerar man presbyopi?

Din presbyopi korrigeras på smidigaste sätt med progressiva glas. De har en steglös slipning, med olika styrkor som justerar ljusets brytning, oavsett vilket avstånd du tittar på, så att strålarna alltid skapar en tydlig bild på din näthinna.Slipningen gör att progressiva glas fungerar ungefär som ett zoomande kameraobjektiv, med jämna och mjuka övergångar till olika avstånd. Presbyopi kan även korrigeras med bifokala (dubbelslipning) eller trifokala glas (trippelslipning). De har två eller tre fasta steg av slipningar för olika avstånd, men saknar den naturliga övergången däremellan.
 

Dubbelseende (Diplopi)

Binokulärt seende (stereo- eller djupseende) är förmågan att uppleva omgivningen i tre dimensioner, med hjälp av små skillnader i de båda ögonens synintryck. Ett fungerande binokulärseende ger en tredimensionell bild av det du ser och gör det exempelvis lättare att bedöma avstånd. Avgörande för hur väl ditt binokulärseende fungerar, är ögonens synskärpa och samspelet mellan ögonens motorik. Ärftlighet har stor betydelse för utveckling av dubbelseende och skelning. Dubbelseende kan också uppstå som en följd av vissa ögon- och neurologiska sjukdomar.

 

Hur korrigerar man dubbelseende?

Dubbelseende och stenopiska besvär korrigeras med specialslipade glasögon. Man kan även träna med olika övningar för att hantera sina problem. De mer sällsynta kraftiga skelningarna behandlas genom ett kirurgiskt ingrepp. Små barn behandlas ibland med en lapp för ögat för att träna upp det skelande eller försvagade ögat.

 

Omkring en femtedel av alla svenskar är översynta. Översynthet kännetecknas av att du har svårt att se tydligt, eller att det känns ansträngande vid seende på nära håll. Detta beror på att hornhinnan inte är tillräckligt krökt eller att din ögonglob är för kort i förhållande till linsens brytkraft. Fokus hamnar då bakom näthinnan istället för på. Översynthet kan vara nedärvt och kan öka vid stress, näringsbrist och ålder.
 

Hur korrigerar man översynthet?

Din översynthet kan enkelt korrigeras genom glasögon med konvexa glas(plusglas), eller med kontaktlinser. Korrektionen bryter ljusstålarna så att

de samlas och får sitt fokus direkt på

din näthinna. Bilden som framträder i

ditt öga blir på så vis tydlig.

Ungefär en tredjedel av alla svenskar

är närsynta. Närsynthet beror på att din ögonglob är för lång i förhållande till ögats brytkraft, och ljuset bryts till ett fokus framför näthinnan istället för på. Resultatet blir att du får svårt att se på långt håll och därför måste kisa, vilket kan leda till spänningshuvudvärk och trötthet i ögonen. Närsynthet kan gå i

arv och öka med näringsbrist och stress.
 

Hur korrigerar man närsynthet?

Din närsynthet kan enkelt korrigeras genom glasögon med konkava glas, så kallade minusglas, eller med kontaktlinser. Glasen bryter ljusstålarna så att fokuspunkten flyttas bakåt i ögat och samlas på din näthinna. Bilden som framträder i ditt öga blir på så vis tydlig.

Brytningsfel är till viss del ärftligt och ungefär en av sex svenskar har det. Brytningsfelet beror på en ojämn krökning i hornhinnan, som gör att ljuset bryts i olika riktningar och träffar näthinnan på olika ställen. Resultatet blir att t.ex. raka linjer ser ut att vara dubbla och sneda, samt att man ofta blir ljuskänslig.

 

Hur korrigeras astigmatism?

Astigmatism korrigeras enkelt med glasögon eller med kontaktlinser. Dessa slipas så att de kompenserar ojämnheterna på din hornhinna och samlar ljusstrålarna i en enda riktning. Men eftersom astigmatism oftast hör ihop med ett annat synfel, till exempel närsynthet eller översynthet, korrigerar glasen (eller linserna) också dessa synfel.

DELA UPP DIN BETALNING ÖVER 6 MÅNADER HELT UTAN EXTRA KOSTNADER.

Öppettider:

Måndag-Fredag

Torsdag

Lördag

 

9.00-18.00

9.00-19.00

10.00-13.00

Öppettider:

Måndag-Fredag

Torsdag

Lördag

 

9.00-18.00

9.00-19.00

10.00-14.00

© 2017 COPYRIGHT SJÖBO OPTIK all rights reserved.