Dataskyddsförordningen (GDPR)

Som kund hos oss, behandlar vi dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig när det gäller synvård och din ögonhälsa. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling.

De person-uppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar.

Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

För att ge dig en så god service som möjligt återkallar vi dig enligt överenskommelse med post. Här skickar vi ibland även annan information till dig än vad som gäller det medicinska. Det kan vara nyhetsbrev, information om nya produkter butiksevent eller liknande. Vi vill gärna fortsätta ge dig den servicen och hoppas du uppskattar detta.

 

Men du skall också veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke vad gäller återkallningen. Du får då istället höra av dig själv för återbesök gällande synundersökningar.

 

 

Med vänlig hälsning

 

Per Binder / Linus Westberg med personal.

Sjöbo och Ystad optik

DELA UPP DIN BETALNING ÖVER 6 MÅNADER HELT UTAN EXTRA KOSTNADER.

Öppettider:

Måndag-Fredag

Torsdag

Lördag

 

9.00-18.00

9.00-19.00

10.00-13.00

Öppettider:

Måndag-Fredag

Torsdag

Lördag

 

9.00-18.00

9.00-19.00

10.00-14.00

© 2017 COPYRIGHT SJÖBO OPTIK all rights reserved.