top of page

Våra tjänster

Synundersökning

I de flesta fall är en oskarp syn en indikation på att man behöver glasögon eller kontaktlinser. Man kan också ha symptom som huvudvärk, trötta ögon, omställningsbesvär, gruskänsla eller sveda i ögonen. En synkorrektion provas ut individuellt, och för att bestämma vilken korrektion dina ögon ska ha, görs en grundläggande synundersökning.

Synhälsoundersökning

En undersökning för dig med känd ögonproblematik, eller med en familjehistorik med ögonsjukdomar som gula fläcken (AMD) och grön starr (glaucom). Vi kan även undersöka dig med diabetes.

Så här går en synhälsoundersökning till:

 • Först tar vi en anamnes (sjukdomshistoria).

 • Sedan gör vi en synundersökning där vi fastställer ditt synfel.

 • Tryckmätning med NCT (luftpuffar).

 • Amsler test (test för gula fläcken).

 • Synfältsscreening med en perimeter.

 • Ögonbottenfotografering (vid behov droppar vi dina ögon med pupillvidgande medikament).

 • Alla resultat från ovanstående mätningar analyseras av våra vidareutbildade DO-optiker.

 • Du får sedan din bedömning av oss. Upptäcks några sjukliga förändringar som behöver behandlas skickas en remiss omgående till ögonmottagningen.

 • Finns behov av nya glasögon?  Då är alla undersökningar gjorda även för detta  ifall du vill skaffa nya glasögon. 

Synintyg för körkort och högre behörighet
 • Vi utfärdar synintyg för moped och personbil, AM, A1, A2, A, B, BE och traktorkort.

 • Vi kompletterar läkarintyg för lastbil C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D och DE-kort.

Vi gör även syntester för färgseende och kontrast. I samband med glasögon/linsundersökning ingår kostnaden för körkortsintyg A till B. Vid synundersökning för körkort, tag med identifikation (id-kort eller pass) samt blankett om synintyg som du fått hem från transportstyrelsen. Har du inte blanketten kan vi även sända in synintyget digitalt.

Glasögon för barn och ungdomar

Vem undersöker mitt barns ögon?

 • Första syntestet för barn görs vid 4 årsåldern, detta hos barnavårdscentralen. När barnet börjar skolan tar skolhälsovården över och utför en standardundersökning. Vi rekommenderar att alla barn över 8 år att gör en riktig synundersökning hos en legitimerad Optiker.

Glasögonbidrag till barn och ungdomar:

 • Vi förmedlar glasögonbidrag till barn och ungdomar tills den dag de fyller 20 år. Detta bidrag ligger på 500kr eller 800kr. Vilken summa du är berättigad till avgörs av barnets ålder. Vi rekommenderar att kolla upp synen för barn en gång om året då barns ögon växer ständigt. Som mest mellan 6-16 års ålder. 

 

Kan mitt barn få glasögon hos optikern?

 • Ja, glasögon kan beställas hos oss men barn under 8 år ska först undersökas av en ögonläkare innan glasögon ges till barnet. Detta betyder att det är ögonläkaren som skriver ut glasögonrecept för barn under 8 år. Barn över 8 år gör vi synundersökningar på.

 

Det är viktigt att kontakta en ögonläkare eller optiker om ditt barn har något av dessa symptom:

 • Ena ögat skelar ibland eller när barnet är trött.

 • Ögat ser rött och ansträngt ut.

 • Barnet stänger eller täcker för det ena ögat ofta.

 • Barnet lägger ofta huvudet på sned eller vrider det när han eller hon ska kolla på något.

 • Barnet stöter ofrivilligt i möbler och saker ofta.

 • Barnet sitter påfallande nära tv:n eller håller boken nära ansiktet en längre tid.

 • Barnet blinkar ofta eller kniper ihop ögonen (kisar).

 • Barnet upplever ofta huvudvärk eller ont i ögonen.

 

Barn med läs och skriv svårigheter ( Dyslexsi).

 • Barn med läs och skrivsvårigheter, med eller utan diagnos från logoped eller specialpedagog, bör följas upp med synundersökning och bör vid behov få hjälp att hitta rätt typ av korrektion för att de ska utveckla en bra läsförståelse samt orka läsa med god komfort.

bottom of page